Lumea Bibliei [revistă de arheologie biblică]

Lumea Bibliei [revistă de arheologie biblică]

26 martie 2012

Tabernacolul / Obiectele Cortului Întâlnirii

TABERNACOLUL sau:CORTULÎNTÂLNIRII

 grafică 3D  creată de : OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen

Satul Antic Nazareth. Viaţa ca în vremurile Bibliei

Casa  Mariei mama lui Iisus .  şi  o gaură făcută de o rachetă "Qassaâm" trasă de Heebollah ,dincolo de Înălţimile Golan  Hermon (din Valea Beka)

Aş dorii să vă ofer o  nouă bucurie 54 de imagini. fotografii din oraşul Nazareth , din SATUL ANTIC NAZARETH,care în mod plăcut şi suprinzător a supravieţuit 2012 ani, Astăzi  este un fel de "Muzeul Satului" în care trăiesc câteva familii de creştini europeni şi arabi creştini şi israelieni care trăiesc zilnic  ca în vremurile biblice. Aceşti oameni refac  zilnic viaţa  aşa cum au trăit-o israeliţii  de la Moise la Iisus şi la Bar-Kokchba.


Israelit  la seceriş   cu  şişa  o macetă -seceră

Tâmplar în Nazareth  în atelierul de pluguri  şi bărci de pescuit. În vremurile  Biblice erau două categorii  de tâmplari .Tâmplari -zilieri(zidari)   şi tâmplari-constructori care realizau care, căruţe,tărgi,bărci şi pluguri.


Israelit  spunând Binecuvântare [Baruch Atha Adonai Melek Haolam, Melek Israel ci aşer   hamoţi lehem min haareţ!"Amin "Binecuvântat eşti Tu Doamne care scoţi pâinea din pământ" înainte de treieratul grâului. Mişpaha cavudim ( Familie de lcurători)Familie de galileeni culegând  sabra /măsline . Care  şi astăzi erau un pic mai aromate  decât cele greceşti. grecii de astăzi îşi înoiesc soiurile  de măslini din Fenicia(Liba) şi Galilea(Israel). acesta este marele secret al măslinelor greceşti cu origine israeliană.Femeie la război de ţesut cu  greabăn lung şi  greblă lată. Pe aceste  războaie se făceau   în vremuri biblice Katiful(catifeaua)  Kevlarul  originar din Karfa-Chevlar  şi al doilea derivat Torax   din care se făceau armurile  uşoare  în antichitate  un derivat al kevlarului .Un cartier din Nazareth spre Karfa-Naum(Capernaum) şi celebrul linşoi din care erau făcute   cămăşile  şi hainele  biblice  cu ţesătura unică în formă de "L" & "T". Tot pe acest  război  se făceau mohairul  ,a cărui origine  se află în cartierul MO-HAR din  Qanna (Cana Galileii). Reţineţi catifea,kevlar, torax, mohair, linţoi,cinci ţesături  care  au schimbat lumea.Iar omenirea nu-şi poate imagina viaţa fără ele.

Femeie la război de ţesut cu  greabăn lung şi  greblă lată. făurind  o ţesătură de linţoi


Femeie galileeană  selectând puf de lebădă sălbatică şi miel   proaspă născut şi gazelă TABITT pregătind sculul şi suveicile pentru  mohair materialul şi ţesătura de Mohar.Femeie galileeană  răsucind suveica fusului   pentru  mohair materialul şi ţesătura de Mohar.

israelit   la râşniţa presei de ulei de măsline  sau ulei de dovleac.Israelit   la râşniţa presei de ulei de măsline  sau ulei de dovleac.Sau  presând petale de lotus,trandafiri  din care se făceau uleiuri aromate pentru  Înalta Societate.  Cei care reuşeau să vândă  în antichitate  îşi acopereau  cheltuiele pe un an ,cu biruri cu tot. Nu era tocmai uşor fiindcă  cei vechi în breaslă din alte ţări nu erau tocmai prietenoşi şi mituiau  soldaţi ca să descurajeze  noii producători sau pe cei sezonieri. Şi îi intimidau să vândă  marfa la subpreţ  unor distribuitori.......exact cum se întâmplă şi astăzi cu agricultorii din multe ţări.Asemenea   stăpâni pe piaţă , racolaul iscoade   din armate şi recenzorii de fisc sau colectorii de taxe. Din mai multe ţări. Mai ales din cele  producătoare  ,care aveau la marginea satelor  resursele naturale,materia primă. Acestea erau primele vizate.

Turiştii vizitând presa teascului de ulei.

Satul Nazareth , exterior. Israeliţii pregătind PESAHUL IUDAIC [ Paştele ]

Mormântul lui Yaakov Levy Bar Amitai David  (Tatăl  tâmplarului Iosif). Sub el era conducata cu rezervoarele de la presa teascului pemntru  ulei cu nămol de Marea Moartă şi uleiuri aromate.

Presa Teascului  era o adevărată manufactură   cu 1000 de locuri de muncă la capacitate maximă.

Presa Teascului  era o adevărată manufactură   cu 1000 de locuri de muncă la capacitate maximă.Fiecare piulă era rotită de o pilă. Se putea produce în acelaşi timp  opt -zece tipuri diferite de ulei, de la uleiuri aromate şi parfumate  ,în acelaşi timp cu leiul de măsline,de floarea soarelui, ulei de rapiţă ,ulei de cânepă(analgezic)  şi ulei de dovleac.

Acoperişul Morii de Teascului Presei de Ulei. Nazareth cartierul Magdalla

vase noi  fabricate  în 1948  şi vase vechi  de 2012 ani    ambele  în folosinţă zillnică   lângă peretele presei. Turişti pot beneficia gratuit de o mică şedinţă  tratament de relaxare.   cu ulei aromatic folosind aceste vase.

israelit  ghidând  direcţia vântului  şi atenţia maximă pentru  direcţia de treierat(vânturarea pleavei)


Israelit şi  măgăruşul lui  treierând  lu lapata (o targă  din scândură de lemn) care   desfăcea   paiele şi pleava de pe boabele de grâu. Înainte de vânturarea finală.

Israelit şi  măgăruşul lui  treierând  lu lapata (o targă  din scândură de lemn) care   desfăcea   paiele şi pleava de pe boabele de grâu. Înainte de vânturarea finală.

Israelit , tâmplar-pietrat  meserie care a  practicat-o  şi iisus cu Iosif tatăl său, în Nazareth ,Seforis,Cezarea sau Carpenaum .Oraşe la mică distanţă de Nazareth..Mulţi ani  această imagine era singurul lucru pe care-l vedea Iisus şi Iosif.

Femeie Galileeană /spartană culegând struguri pentru a face  tradiţionalul TIROŞ şi YAIYN vin de Carmel şi Seforis
Israelită  ţesând KEVLAR  rezistent la  tăiere cu sabia, la împungere cu suliţa sau  la impactul cu săgeata.  Evreii  fabricau şi peraţi  la case din mai multe straturi multicolore   fiind la fel de rezistenta ca piatra. Deşi  aparenţa  îi înşela pe muţi. crea impresia de  arhaic  şi vulnerabil.Asemănător cu  japonezii, hinduşii sau chinezii care foloseau pereţi de hârtie  multi-strat.10 straturi  aveau  grosimea unui perete de piatră (perete simplu nefortificat)  15 cm.

Israelită pregătind ţesăturile  de Torah  în    MOKET ( preşuri  foarte rezistente.) rezistau  500-1000 de ani dacă erau bine făcute.


israelită   pregătind mohairul  pentru KATIF ,catifea.Tâmplar  evreu , făurind un plug de lemb cu lamă de  fier


Tâmplar construind o furcă de treierat  şi vânturat

Tâmplar construind o furcă de treierat  şi vânturat

Evrei la  40 zile după Paşte   plângând moartea Evreului Iisus Mesia.Şi cerând lui Dumnezeu Elohim să vină/revină Mesia.

21 martie 2012

Bible Papyrus OT Coptic Sahidic Deu 1.1-10.7
 
Revista   de  arheologie biblică  “ LUMEA BIBLIEI “ îşi începe numărul 1.  Revista  vă oferă spre deschidere subiecte  inspirate de Duhul Sfânt şi  confirmate  de oamenii de ştiinţă,cercercetători din diferite ramuri.
Vom începe cu Deuteronom Sahidic  un manuscris al SEPTUAGINTEI LXX   scrisă în greacă sahidică  . Septuaginta  înseamnă Ceata  celor 70”. Fiindcă şaptezeci de oameni au fost  separaţi şi sechestraţi . Toţi scribi traducători,iar scopul era  să dovedească  că  toţi  70 fără legătură între ei şi fără drept de comunicare  să facă 70 de  de manuscrise identice, sau foarte asemănătăoare.   În joc a fost onoare lui Dumnezeu şi viaţa evreilor.  Toţi scribii au fost de origine evreiască
Septuaginta este traducerea Pentateuhului și a celorlalte cărți ale Vechiului Testament din ebraică în greacă. Ulterior, denumirea s-a extins asupra tuturor cărților Vechiului Testament.
Legenda, transmisă nouă de Scrisoarea lui Aristeas și de Philon din Alexandria spune că traducerea respectivă a fost opera comună a șaptezeci (sau, după o altă variantă, a șaptezeci și doi) de înțelepți evrei, aleși câte șase din fiecare trib și că ea s-a realizat la Alexandria, în secolul al III-lea î.Hr., sub domnia lui Ptolemeu al II-lea (285-247). Una dintre  copii este  a lui Lehonor  Bar-Ptolemy ( Lehonor fiul lui Ptolomeu  scrib din ceata  maseroţilor sahidici  închis   la Alexandria.


Deu-1.1-3--Sahidic-Bod


DEUTERONOM [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1Acestea sunt cuvintele pe care le-a grăit Moise la tot Israelul peste Iordan, în pustiul Arabah, din faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,
2  Cale de unsprezece zile de la Horeb, în drumul de la Muntele Seir, către Cadeş-Barnea.
3  În anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, a grăit Moise tuturor fiilor lui Israel toate cît îi poruncise Domnul pentru ei.Deu-cap1.vers3-6-cap1.vers6-8--Sahidic-Bod

Deu-1.3-6-1.6-8--Sahidic-Bod


Acestea sunt cuvintele pe care le-a grăit Moise la tot Israelul peste Iordan, în pustiul Arabah, din faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,
2  Cale de unsprezece zile de la Horeb, în drumul de la Muntele Seir, către Cadeş-Barnea.
3  În anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, a grăit Moise tuturor fiilor lui Israel toate cît îi poruncise Domnul pentru ei.
4  După ce a bătut pe Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heşbon, şi pe Og, regele Vasanului, care locuia în Aştarot şi în Edrei, dincolo de Iordan, în pământul Moabului,
5  A început Moise a lămuri legea aceasta şi a zis:
6  "Domnul Dumnezeul vostru ne-a grăit nouă pe Horeb şi a zis: Vă ajunge de când locuiţi pe muntele acesta!
 7  Întoarceţi-vă şi, pornind la drum, duceţi-vă la muntele Amoreilor şi la toţi vecinii lor din Arabah, din munte, din Şefela şi din Negeb, la malurile mării, în pământul Canaanului, la Liban, şi chiar până la râul cel mare, la fluviul Eufratului.
8  Şi iată, Eu vă dau pământul acesta; mergeţi şi vă luaţi de moştenire pământul pe care Domnul a făgăduit cu jurământ să-l dea părinţilor voştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, lor şi urmaşilor lor.

Deu-cap1.vers8-12-cap1.vers12-16-Coptic-Sahidic-Bod


9  În vremea aceea v-am zis: Nu vă mai pot povăţui singur;
10  Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi iată acum sunteţi mulţi la număr, ca stelele cerului.
11  Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă înmulţească de o mie de ori mai mult decât sunteţi acum şi să vă binecuvânteze, cum v-a făgăduit El!
12  Cum dar voi purta singur greutăţile voastre şi sarcinile voastre şi neînţelegerile dintre voi?
13  Alegeţi-vă din seminţiile voastre bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi-i voi pune căpetenii peste voi.
14  Atunci mi-aţi răspuns şi aţi zis: Bun lucru ne porunceşti să facem!
15  Şi am luat dintre voi bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi încercaţi, şi i-am pus povăţuitori peste voi: căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci şi judecători peste seminţiile voastre.
16  În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin.Deu-cap1.vers16-19-cap1.1vers9-22-Sahidic-Bod
 Deu-cap1.vers16-19-cap1.1vers9-22-Sahidic-Bod

16  În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin.
17  Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu.
18  V-am mai dat în vremea aceea porunci pentru toate cele ce trebuie să faceţi.
19  Am plecat apoi de la Horeb, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, şi am străbătut tot pustiul acesta mare şi înfricoşător, pe care l-aţi văzut în drumul spre muntele Amoreilor, şi am ajuns la Cadeş-Barnea.
20  Atunci v-am zis: Iată, aţi ajuns la muntele Amoreilor, pe care Domnul Dumnezeul vostru, îl va da nouă.
21  Iată, Israel, Domnul Dumnezeul tău îţi dă pământul acesta: mergi şi ia-l în stăpânire, cum ţi-a zis Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme, nici nu te înspăimânta!
22  Iar voi aţi venit cu toţii la mine şi aţi zis: Să trimitem înaintea noastră oameni ca să cerceteze pământul şi să ne aducă ştire despre drumul pe care să mergem şi despre cetăţile la care să ne ducem.
Deu-cap1.vers22-25-cap1.vers25-28-Coptic-Sahidic-Bod.-18-IV

 Deu-cap1.vers22-25-cap1.vers25-28-Coptic-Sahidic-Bod.-18-IV


23  Cuvântul acesta mi-a plăcut şi am luat dintre voi doisprezece oameni, câte unul din fiecare seminţie.
24  Aceştia s-au dus şi s-au suit pe munte, au mers până la valea Eşcol, şi au cercetat-o.
25  Au luat din roadele pământului şi ne-au adus nouă; şi ne-au adus şi ştire, spunându-ne: Pământul pe care Domnul Dumnezeul nostru ni-l dă este bun.
26  Voi însă n-aţi vrut să vă duceţi şi v-aţi împotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru, aţi cârtit în corturile voastre şi aţi zis:
27  Domnul din ură către noi ne-a scos din pământul Egiptului, ca să ne dea în mâinile Amoreilor şi să ne piardă.
28  Încotro să ne ducem? Fraţii noştri ne-au înfricoşat, spunându-ne: "Poporul acela e mai mare, maţ mult şi mai puternic decât noi; cetăţile de acolo sunt mari şi cu întărituri până la cer; şi am mai văzut acolo şi pe fiii lui Enac".Deu-cap1.vers28-31-cap1.vers31-36--Sahidic-Bod.-18-IV
 Deu-cap1.vers28-31-cap1.vers31-36--Sahidic-Bod.-18-IV

29  Atunci v-am zis: Nu vă înspăimântaţi şi nu vă temeţi de ei.
30  Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră şi se va lupta El pentru voi, cum a făcut cu voi şi în Egipt, înaintea ochilor voştri.
31  Şi cum a făcut în pustiul acesta, unde, cum ai văzut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tău te-a purtat tot drumul ce l-aţi străbătut până ce aţi sosit la locul acesta, cum poartă un om pe fiul său.
32  Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru,
33  Care a mers înaintea voastră în călătorie, ca să vă caute loc unde să poposiţi; şi mergea noaptea în foc, ca să vă arate calea pe care să mergeţi, iar ziua în nor.
34  Şi auzind Domnul Dumnezeu cuvintele voastre, S-a mâniat şi S-a jurat, zicând: "Nimeni din oamenii aceştia, din acest neam rău,
35  Nu va vedea pământul cel bun, pe care Eu am jurat să-l dau părinţilor voştri.
36  Numai Caleb, fiul lui Iefone, îl va vedea. Aceluia şi fiilor lui voi da pământul pe care l-a străbătut el, pentru că acela s-a supus Domnului.

Deu-cap1.vers36-39-cap1.vers39-42-Sahidic-Bod.-18-IV.jpg

 Deu-cap1.vers36-39-cap1.vers39-42-Sahidic-Bod.-18-IV.jpg

43  Şi eu v-am spus, dar voi n-aţi ascultat, ci v-aţi împotrivit poruncii Domnului şi, în îndărătnicia voastră, v-aţi suit pe munte.
44  Dar v-a ieşit înainte poporul amoreu care locuia pe muntele acela şi a tăbărât asupra voastră ca albinele şi v-a zdrobit de la Seir până la Horma.
45  Atunci v-aţi întors şi aţi plâns înaintea Domnului, dar Domnul n-a ascultat plângerea voastră şi nu v-a luat în seamă.
46  Şi aţi locuit în Cadeş vreme multă, că multe au fost zilele cît aţi stat acolo".

DEUTERONOM [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1  Apoi, întorcându-ne noi, am pornit prin pustie, spre Marea Roşie, cum îmi grăise Domnul, şi am umblat zile multe împrejurul Muntelui Seir.
2  Iar Domnul a zis către mine:
3  "Ajunge de când umblaţi împrejurul acestui munte! Întoarceţi-vă dar spre miazănoapte!
4  Dă poruncă poporului şi zi: Voi acum veţi trece prin hotarele fiilor lui Isav, fraţii voştri, care locuiesc în Seir, şi aceştia se vor teme de voi foarte tare.

Bible Papyrus p50 Fapte Apostoli Cap.8. Cap.10.BIBLIA-TANACH.DINAMICART.ARHIVĂ BIBLICĂ & TEXTE ANTICE  FACSIMIL DIGITALBible Papyrus p50 Fapte Apostoli  cap.8. cap.10.

Traducător-Conservator:OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen

acreditat la Vatican  membru al Asociaţiei papirologilor


Manuscrisul aduce lumină  în lumea Bibliei. Deşi este descoperit de multă vreme  şi conservate3D  electronic de mine . Majoritatea  credincioşilor lui Dumnezeu, fie evrei, fie creştini sau musulmani nici nu au auzit de  aceste manuscrise.iar o altă categorie  sperau să le vadă  undeva printr-o revistă  .
 Exact cu acest lucru  se ocupă revita blogg. În a facilita  publicului larg , accesul neângrădit la FACSIMIL,adică CLONA DIGITALĂ  a manuscrilui antic  original. În cazul de faţă  papirusul biblic din secolul 1 p50 Fapte Apostoli  cap.8. cap.10. Iar pe lângă papirus ai  trasnliteraţia şi traducerea textului  în limba română.


Locaţia de domiciliu permanent: Vienna, Österr. Nationalbibliothek, Nr. inventar Pap. G. 2323
Data vechimii:  sec I  distrus-refăcut secIV-V (III-IV: Comfort; IV: Maldfeld, Hunger; V: Roberts / Skeat)
Conţine: a Act 8:26-30 (col. 1r); 8:30-32 (col. 2v); 10:26-27 (col. 2v,); 10:27-30 (col. 3v); 10:30-31 (col. 4r)
Descrierea fizică /starea de păstrarea a manuscrisului : Folie papirus: 1 frg
Dimensiuni: 13,8 x 8,8 cm
Linii/propoziţii: 22 (col. 1); 21 (col. 2+3); 6 (col. 4)
Columnă: 2

p050 Act\/cap8vers26-32 Apostles Acts IV and V


Fapte ap.cap 8: vers26 până la  vers 36
26.Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, şi i-a zis: "Scoală-te, şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care este pustiu."
27. Filip s’a sculat şi a plecat. Şi iată că un Etiopian, famen cu mare influneţă  la împărăteasa Candace a Etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine,
28. se întorcea de acolo, şedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: "Du-te, şi ajunge carul acesta!"
30. Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind Haftara proorocului Isaia. El i-a zis: "Înţelegi tu ce citeşti?"
31. Famenul a răspuns: "Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?" Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el.Prorocul este animal sau altul…este vorba de spirtele naturii date morţii ,sau  simbolulul cuiva?
32. Pericopa din Scriptură, pe care-l citea, era Haftara acesta: "El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va mărturisii  pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ."
34. Famenul a zis lui Filip: "Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? Despre sine sau despre vre-un altul?"
35. Atunci Filip a luat cuvîntul, a început de la Haftara  “Tel-[MIELUL] “Scripturii aceastia, şi i-a propovăduit pe Isus Fiul eroului Iosif, Pandera  Puia  capul Legiunii  Siriaca Galileica.
36. Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: "Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?"

Transcription/ Transcripţia necesără pentru înţelegerea  literelor  şi cuvintelor care nu se văd clar pe manuscris:
Act 8:26-32
26 [αγγελος] [δε] [κυ̅] [ελ]α̣λη̣σ̣ε̣ν̣ π̣ρος φι[λ]ιππ̣ο̣ν̣ λ̣εγων αναστας πορ̣ευθητι̣ κ̣α̣τα μεσημβριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απο ιλ̅ημ εις ·γαζαν αυτη εστιν ερημος 27 και αναστας ·επορε̣υ̣θ̣η̣ και ιδου ανηρ α̣[ιθι]ο̣ψ̣ [ευ]ν̣ουχος δυνα[σ]της κανδακ̣ης βασιλισσης αιθιοπων ο̣ς ην επι πασης της γαζ̣η̣ς αυτης ος εληλυθει προσκυνησων εις ·ιλ̅ημ 28 ουτος υποστρεφων καθη̣μενος επι του αρματο̣ς̣ αυτου και ανεγινωσκ̣ον τον προφητην ·η[σ]αιαν 29 ειπεν̣ δε το πν̅α τω φ̣ι̣λιππω προσελθε κα[ι] κ̣ολληθητι τω αρματ̣ι̣ ·τουτω 30 προσελθ̣ω̣ν δε ο φιλιππος ηκουσ̣ε̣ν αυτου ανα

γινωσκοντος η̣[σαιαν] [τον] προφητην και ειπ[ε]ν τω ευνουχω αρα γινωσκεις α αναγινωσκεις 31 ο δε ·ειπεν πως γαρ αν δυναμην ε̣αν μη τις οδηγησει ·με π̣αρεκαλεσεν̣ τε τον φιλιππον αναβαντα καθισαι συν ·αυτω 32 η̣ δ̣ε περ̣ιοχη της γραφης η̣ν̣ αναγινωσκεν ην αυτη̣ ω̣ς προβατον επι σφαγ̣η̣ν ηχθη και ως αμνο̣ς εναντιον τον κειρα̣ντος αυτου αφωνος

p050 Act cap10vers26-31 IV-VFapte ap.cap 10 vers.26 până la vers 31

26. Dar Petru l-a ridicat, şi a zis: "Scoală-te, şi eu sînt om!"
27. Şi vorbind cu el, a intrat în casă, şi a găsit adunaţi pe mulţi.
28. "Ştiţi", le-a zis el, "că nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam  a alor idoli şi puteri cereşti, sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
29. Deaceea am venit fără cârtire cînd m-aţi chemat; vă întreb dar, cu ce gând aţi trimes după mine?"
30. Corneliu a răspuns: "Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea; şi iatăcă a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare,
31. şi a zis: "Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile tale.
32. Trimete dar la Iope, şi cheamă pe Simon Petru; …0,5% din verset…….[el găzduieşte în casa lui Simon tăbăcarul, lîngă mare; cînd va veni el, îţi va vorbi."].

Act 10:26-31
26 ο δε πετρο̣ς ηγειρεν αυτον λεγ̣ω̣ν αναστηθι και εγω̣ αυτος αν̅ος ειμι 27 κ̣αι συνομιλων αυτ̣ω ειση̣λθον και ε̣υρισκε[ι] συν

ελ̣η̣[λυ]θ̣οτας πολλους 28 εφη τ̣ε̣ προς αυτους υμεις επιστασθε ως αθεμιτον εστιν ανδρι ιουδαιου κολλασθαι η προ[σ]ερχεσθαι ανδ̣ρι ·αλλοφυλω κ[α]μοι [ο] θς̅ εδιξεν μηδε̣ν̣α κ̣ο̣νοι η ακαθαρτον λεγε̣ι[ν] [α]ν̣̅ον 29 διο και ανα̣ν̣[τ]ι̣ρη̣τως ηλθον μεταπεμφθεις πυνθανομα̣ι̣ ουν τινι ουν λογω μετεπε̣μψασθε ·με 30 ο δε κορνη̣λιος εφη οπο τεταρτης η̣μερας μεχρι τηυτης της ωρας̣ ημην νηστ[ε]υ̣ων και την εννατην̣ προσευχομε[ν]ος εν̣ [τ]ω̣ οικω μου και ιδ[ο]υ ανηρ̣ εστη ενωπιο̣[ν] μου ε̣ν̣ αισθητι

λαμπρα 31-32 [0,5%]  και φ̣η̣σι[ν] κ̣ο̣ρνηλιε εισηκουσθ̣η̣ σου η προσευση και αι ελεη̣μοσυνη̣


CONTACT
Deva –Mintia Str. Mihai Viteazu Bl K6 ap 33.

MOB 0730693323